• Lý do lựa chọn Lý Công Uẩn?
  Lý do lựa chọn Lý Công Uẩn?

  Trường liên cấp từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông nơi học sinh được định hướng phát triển toàn diện về Trí tuệ - Nhân cách - Thể chất;

 • Mô hình
  Mô hình "Thành phố Giáo dục"

  Trường PTLC Lý Công Uẩn là mảnh ghép cuối cùng của mô hình “Thành phố giáo dục” khép kín từ bậc tiểu học, trung học tới đại học.  

 • Định hướng đào tạo
  Định hướng đào tạo

  Kết hợp giáo lý truyền thống phương Đông và phương pháp giảng dạy hiện đại phương Tây;